Güvenli Dijital İmza; elektronik imza ve elle atılan imzayı kombine eden, evraklı işlemlerin güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde dijital olarak tamamlanması için en gelişmiş güvenlik protokolleri ile korunan elektronik imza aracıdır.

Güvenli Dijital İmza doküman belge bütünlüğü için Avrupa birliğinin yayınlamış olduğu ISO 32000 standardına sahiptir. Biyometrik formatı olarak en güncel standart olan ISO 19794-7:2014’ü destekler. Biyometrik kriptolama için RFC 5652 CMS normlarını kullanır. Asimetrik (2. Seviye kriptolama) kriptolama için (RSA/SHA 2048 bit) destekler. Elle atılan imzadaki basıncı, hızı, yönü ve ivmeyi yakalar, bu değerler ile birlikte zaman damgası, lokasyon bilgileri de eş zamanlı kayıt altına alınır ve biyometrik olarak imzalanan evrak ile birlikte saklanır.

TCKK Doğrulama

Güvenli Dijital İmza uygulaması ile atılan biyometrik imzaya ek olarak regülasyonlar nedeniyle ikinci bir doğrulama gerekmesi durumunda Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları kullanılabilir. Onboard pin girişi yapılabilen Kart Okuyucu Cihazların tabletlere entegre edilmesi yeterlidir.

OCR

Güvenli Dijital İmza uygulaması içerisinde yer alan formların doldurulması aşamasında imzacının kimlik (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) resminin uygulama içerisinden taranarak TCKN, Adı Soyadı vb. bilgilerinin forma otomatik olarak yazılmasını sağlar.

İmza Silsile Yönetimi

Güvenli Dijital İmza Uygulaması dokümanların sunucu bağımsız olarak tablet üzerinde imza süreçlerinin tamamlanmasına olanak veren uygulama olmakla birlikte, çeşitli durumlarda belirli dokümanların birden fazla imzacı tarafından ve belirli bir sıra ile imzalanması gerekebilir. Bu tip durumlarda ilgili dokümanlardaki imza silsileleri Güvenli Dijital İmza IIS sunucusu üzerinde tanımlanan imza süreçleri ile yönetilmektedir.
ISS ile ilgili dokümanın ilk imza sonrası 2. ya da daha sonraki imzacılara iletilmesi ve ilgili imzacıların belirlenen sıra ile imzalarının tamamlanarak sürecin tamamlanması ve dokümanın nihai halinin kurumun back-office sistemlerine aktarılması sağlanmaktadır.

İmza Doğrulama

Güvenli Dijital İmza Uygulaması’nın imza veri tabanı oluşturma araçları ile toplanan digital imza verilerinin toplandığı veri tabanı ve uygulama sunucusudur.
Güvenli Dijital İmza uygulaması ile atılan imzaların online olarak Biyometrik ve statik değeleri alınır, Güvenli Dijital İmza doğrulama sunucusunda daha önceden alınmış (en az 3 adet) imza Biyometrik ve statik verileri ile karşılaştırılarak Biyometrik ve statik referans değlerleri üretilir. Sistemin sunduğu referans değeri Müşteri`nin belirlediği referans aralığında ise imza doğru olarak Kabul edilir ve süreç devam eder. Referans aralığı dışında bir oran dönmesi durumunda Güvenli Dijital İmza uygulaması ekrana bir uyarı mesajı çıkarır ve imzanın tekrar atılmasını ister

Biyometrik Doğrulama

Güvenli Dijital İmza Uygulaması’nın yüz biyometrisi veri tabanı oluşturma araçları ile toplanan digital müşteri yüz biyometri verilerinin toplandığı veri tabanı ve uygulama sunucusudur.

Arşiv

Güvenli Dijital İmza Uygulaması ile imzalanan evraklar, entegre arşiv modülüne anında aktarılır.